Przejdź do menu Przejdź do treści

Rok 2015

Poniżej publikujemy arkusze dla egzaminów maturalnych - sesja wiosenna 2015.

 

Przedmiot Poziom Formuła
do 2014
Formuła
od 2015

4 maja 2015

Język polski podstawowy Arkusz
Kryteria oceniania
Arkusz dla niesłyszących
Kryteria oceniania
Arkusz
Kryteria oceniania
Arkusz dla niesłyszących
Kryteria oceniania
Wiedza o tańcu podstawowy Arkusz
Kryteria oceniania
 
rozszerzony Arkusz
Kryteria oceniania
 

5 maja 2015

Matematyka podstawowy Arkusz (wersja C)
Kryteria oceniania
Arkusz (wersja A)
Kryteria oceniania
Język łaciński
i kultura antyczna
podstawowy Arkusz
Kryteria oceniania
 
rozszerzony Arkusz
Kryteria oceniania
Arkusz
Kryteria oceniania

6 maja 2015

Język angielski podstawowy

Arkusz (wersja C)
Transkrypcja
Kryteria oceniania

Arkusz
dla osób niesłyszących

Kryteria oceniania

Arkusz (Wersja A)
Transkrypcja
Kryteria oceniania

Arkusz
dla osób niesłyszących

Kryteria oceniania

rozszerzony Arkusz I
Kryteria oceniania
 Arkusz
Transkrypcja
Kryteria oceniania
Arkusz
dla osób niesłyszących

Kryteria oceniania
Arkusz II
Transkrypcja
Kryteria oceniania
Język angielski
w klasach dwujęzycznych
dwujęzyczny Arkusz
Transkrypcja
Kryteria oceniania
Arkusz
Transkrypcja
Kryteria oceniania
7 maja 2015
Język polski rozszerzony Arkusz
Kryteria oceniania
Arkusz
Kryteria oceniania
Biologia podstawowy Arkusz
Kryteria oceniania
 
rozszerzony Arkusz
Kryteria oceniania
Arkusz
Kryteria oceniania

8 maja 2015

Matematyka rozszerzony Arkusz
Kryteria oceniania
Arkusz
Kryteria oceniania
Wiedza
o społeczeństwie
podstawowy Arkusz
Kryteria oceniania
 
rozszerzony Arkusz
Kryteria oceniania
Arkusz
Kryteria oceniania

11 maja 2015

Fizyka i astronomia/
Fizyka
podstawowy Arkusz
Kryteria oceniania
 
rozszerzony Arkusz
Kryteria oceniania
Arkusz
Kryteria oceniania
Filozofia podstawowy Arkusz
Kryteria oceniania
 
rozszerzony Arkusz
Kryteria oceniania
Arkusz
Kryteria oceniania

12 maja 2015

Język niemiecki podstawowy

Arkusz (Wersja C)
Transkrypcja
Kryteria oceniania

Arkusz (Wersja A)
Transkrypcja
Kryteria oceniania

Arkusz
dla osób niesłyszących

Kryteria oceniania

rozszerzony Arkusz I
Kryteria oceniania
 
Arkusz II (Wersja C)
Transkrypcja
Kryteria oceniania
Arkusz (Wersja A)
Transkrypcja
Kryteria oceniania
Arkusz
dla osób niesłyszących

Kryteria oceniania
Język niemiecki
w klasach dwujęzycznych
dwujęzyczny Arkusz (Wersja C)
Transkrypcja
Kryteria oceniania
Arkusz (Wersja A)
Transkrypcja
Kryteria oceniania

13 maja 2015

Geografia podstawowy Arkusz
Mapa
Kryteria oceniania
rozszerzony Arkusz
Mapa
Kryteria oceniania
Arkusz
Barwny załącznik do arkusza
Kryteria oceniania
Historia muzyki podstawowy Arkusz
Kryteria oceniania
rozszerzony

Arkusz
Kryteria oceniania

Arkusz
Kryteria oceniania

14 maja 2015

Język rosyjski podstawowy

Arkusz
(Wersja C)

Transkrypcja
Kryteria oceniania

Arkusz
(Wersja A)

Transkrypcja
Kryteria oceniania

rozszerzony Arkusz I
Kryteria oceniania
Arkusz I
(Wersja A)
Transkrypcja
Kryteria oceniania
Arkusz II
(Wersja C)
Transkrypcja
Kryteria oceniania

15 maja 2015

Chemia podstawowy Arkusz
Kryteria oceniania
rozszerzony Arkusz
Kryteria oceniania
Arkusz
Kryteria oceniania
Historia sztuki podstawowy Arkusz
Kryteria oceniania
rozszerzony Arkusz
Kryteria oceniania
Arkusz
Kryteria oceniania

18 maja 2015

Język francuski podstawowy Arkusz
(Wersja C)

Transkrypcja
Kryteria oceniania
Arkusz
(Wersja A)

Transkrypcja
Kryteria oceniania
rozszerzony Arkusz I
Kryteria oceniania
Arkusz
(Wersja A)

Transkrypcja
Kryteria oceniania

Arkusz II
(Wersja C)

Transkrypcja
Kryteria oceniania


Język francuski w klasach dwujęzycznych
dwujęzyczny Arkusz
(Wersja C)

Transkrypcja
Kryteria oceniania
Arkusz
(Wersja A)

Transkrypcja
Kryteria oceniania

19 maja 2015

Informatyka podstawowy Arkusz I
Kryteria oceniania

Arkusz II
Kryteria oceniania dane_pp
rozszerzony Arkusz I
Kryteria oceniania
Arkusz I
Kryteria oceniania
Arkusz II
Kryteria oceniania
dane_pr
Arkusz II
Kryteria oceniania
dane_pr
Historia podstawowy

Arkusz
Kryteria oceniania

rozszerzony Arkusz
Kryteria oceniania
Arkusz
Kryteria oceniania

20 maja 2015

Język hiszpański podstawowy Arkusz
(Wersja C)

Transkrypcja
Kryteria oceniania
Arkusz
(Wersja A)

Transkrypcja
Kryteria oceniania
rozszerzony Arkusz I
Kryteria oceniania
Arkusz
(Wersja A)
Transkrypcja
Kryteria oceniania
Arkusz II
(Wersja C)

Transkrypcja
Kryteria oceniania
Język hiszpański w klasach dwujęzycznych
dwujęzyczny Arkusz
(Wersja C)

Transkrypcja
Kryteria oceniania
Arkusz
(Wersja A)

Transkrypcja
Kryteria oceniania

21 maja 2015

Język włoski podstawowy Arkusz
(Wersja C)

Transkrypcja
Kryteria oceniania
Arkusz
(Wersja A)

Transkrypcja
rozszerzony Arkusz I
Kryteria oceniania
Arkusz
(Wersja A)

Transkrypcja

Kryteria oceniania
Arkusz II
(Wersja C)

Transkrypcja
Kryteria oceniania

22 maja 2015

języki mniejszości narodowej

Język ukraiński podstawowy Arkusz
Kryteria oceniania
rozszerzony   Arkusz
Kryteria oceniania