Przejdź do menu Przejdź do treści

Rok 2013

Arkusze egzaminu gimnazjalnego - sesja 2013

Poniżej zamieszczamy arkusze testów egzaminu gimnazjalnego 2013. Publikujemy je w postaci plików w formacie PDF pliki/pomoc/icon_pdf.gif. Do ich otwarcia niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Część humanistyczna - 23 kwietnia

egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
typ arkusza
arkusz
klucz
standardowy
dla słabosłyszących i niesłyszących
dla uczniów z trudnościami w nauce
egzamin z zakresu języka polskiego
typ arkusza
arkusz
klucz
standardowy
dla słabosłyszących i niesłyszących
dla uczniów z trudnościami w nauce

 

 

 

Część matematyczno-przyrodnicza - 24 kwietnia

egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych
typ arkusza
arkusz
klucz
standardowy
dla słabosłyszących i niesłyszących
dla uczniów z trudnościami w nauce
egzamin z zakresu matematyki
typ arkusza
arkusz
klucz
standardowy
dla słabosłyszących i niesłyszących
dla uczniów z trudnościami w nauce

 

 

Część językowa - 25 kwietnia

egzamin z zakresu języka obcego nowożytnego
język angielski
typ arkusza
arkusz na poziomie
klucz
podstawowym rozszerzonym
standardowy podstawowy
rozszerzony
dla słabosłyszących i niesłyszących podstawowy
rozszerzony
dla uczniów z trudnościami w nauce podstawowy
rozszerzony
język francuski
typ arkusza
arkusz na poziomie
klucz
podstawowym rozszerzonym
standardowy podstawowy
rozszerzony
dla uczniów z trudnościami w nauce   podstawowy
język hiszpański
typ arkusza
arkusz na poziomie
klucz
podstawowym rozszerzonym
standardowy podstawowy
rozszerzony
język niemiecki
typ arkusza
arkusz na poziomie
klucz
podstawowym rozszerzonym
standardowy podstawowy
rozszerzony
dla słabosłyszących i niesłyszących podstawowy
rozszerzony
dla uczniów z trudnościami w nauce podstawowy
rozszerzony
język rosyjski
typ arkusza
arkusz na poziomie
klucz
podstawowym rozszerzonym
standardowy podstawowy
rozszerzony
dla słabosłyszących i niesłyszących podstawowy
rozszerzony
dla uczniów z trudnościami w nauce podstawowy
rozszerzony
język włoski
typ arkusza
arkusz na poziomie
klucz
podstawowym rozszerzonym
standardowy podstawowy
rozszerzony