Przejdź do menu Przejdź do treści

Rok 2012

Poniżej zamieszczamy arkusze testów egzaminu gimnazjalnego 2012. Publikujemy je w postaci plików w formacie PDF pliki/pomoc/icon_pdf.gif. Do ich otwarcia niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Część humanistyczna - 24 kwietnia

egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
typ arkusza
arkusz
klucz
standardowy pobierz
dla słabowidzących
dla słabosłyszących i niesłyszących pobierz
dla uczniów z trudnościami w nauce pobierz
egzamin z zakresu języka polskiego
typ arkusza
arkusz
klucz
standardowy pobierz
dla słabowidzących
dla słabosłyszących i niesłyszących pobierz
dla uczniów z trudnościami w nauce pobierz

 

Część matematyczno-przyrodnicza - 25 kwietnia

egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych
typ arkusza
arkusz
klucz
standardowy pobierz
dla słabowidzących
dla słabosłyszących i niesłyszących pobierz
dla uczniów z trudnościami w nauce pobierz
egzamin z zakresu matematyki
typ arkusza
arkusz
klucz
standardowy pobierz
dla słabowidzących
dla słabosłyszących i niesłyszących pobierz
dla uczniów z trudnościami w nauce pobierz

 

Część językowa - 26 kwietnia

egzamin z zakresu języka obcego nowożytnego
język angielski
typ arkusza
arkusz na poziomie
klucz
podstawowym rozszerzonym
standardowy podstawowy
rozszerzony
dla słabowidzących
dla słabosłyszących i niesłyszących podstawowy
rozszerzony
dla uczniów z trudnościami w nauce podstawowy
rozszerzony
język francuski
typ arkusza
arkusz na poziomie
klucz
podstawowym rozszerzonym
standardowy podstawowy
rozszerzony
dla słabowidzących  
dla słabosłyszących i niesłyszących    
dla uczniów z trudnościami w nauce podstawowy
język hiszpański
typ arkusza
arkusz na poziomie
klucz
podstawowym rozszerzonym
standardowy podstawowy
rozszerzony
język niemiecki
typ arkusza
arkusz na poziomie
klucz
podstawowym rozszerzonym
standardowy podstawowy
rozszerzony
dla słabowidzących
dla słabosłyszących i niesłyszących podstawowy
rozszerzony
dla uczniów z trudnościami w nauce podstawowy
rozszerzony
język rosyjski
typ arkusza
arkusz na poziomie
klucz
podstawowym rozszerzonym
standardowy podstawowy
rozszerzony
dla słabowidzących
dla słabosłyszących i niesłyszących podstawowy
rozszerzony
dla uczniów z trudnościami w nauce podstawowy
rozszerzony
język włoski
typ arkusza
arkusz na poziomie
klucz
podstawowym rozszerzonym
standardowy podstawowy
rozszerzony