Przejdź do menu Przejdź do treści

Arkusze egzaminu ósmoklasisty - 2024 r.

Poniżej zamieszczamy arkusze egzaminu ósmoklasisty 2024.

 

14 MAJA, GODZINA 9:00
JĘZYK POLSKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ ZASADY
OCENIANIA
standardowy pobierz...  
dla uczniów z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera
pobierz...  
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 16 pkt
pobierz...  
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 24 pkt
pobierz...  
dla uczniów niewidomych - czarnodruk pobierz...  
dla uczniów niesłyszących
i słabosłyszących
pobierz...  
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim pobierz...  
dla uczniów z afazją pobierz...  
dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym pobierz...  
dla uczniów z zaburzeniem widzenia barw pobierz...  
dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu pobierz...  
dla uczniów będących obywatelami Ukrainy pobierz...  

 

15 MAJA, GODZINA 9:00
MATEMATYKA
TYP ARKUSZA ARKUSZ ZASADY
OCENIANIA
standardowy pobierz...  
dla uczniów z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera
pobierz...  
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 16 pkt
pobierz...  
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 24 pkt
pobierz...  
dla uczniów niewidomych - czarnodruk pobierz...  
dla uczniów niesłyszących
i słabosłyszących
pobierz...  
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim pobierz...  
dla uczniów z afazją pobierz...  
dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym pobierz...  
dla uczniów z zaburzeniem widzenia barw pobierz...  
dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu pobierz...  
dla uczniów będących obywatelami Ukrainy pobierz...  

 

16 MAJA, GODZINA 9:00
JĘZYK ANGIELSKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy pobierz...
pobierz... (dla obywateli Ukrainy)
pobierz...
wydłużone przerwy pobierz...
transkrypcja
 
dla uczniów z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera
pobierz... pobierz...
transkrypcja
 
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 16 pkt
pobierz... pobierz...
transkrypcja
 
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 24 pkt
pobierz... pobierz...
transkrypcja
 
dla uczniów niewidomych - czarnodruk pobierz... pobierz...
transkrypcja
 
dla uczniów niesłyszących
i słabosłyszących
pobierz...    
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim pobierz... pobierz...
transkrypcja
 
dla uczniów z afazją pobierz... pobierz...
transkrypcja
 
dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym pobierz... pobierz...
transkrypcja
 
dla uczniów z zaburzeniem widzenia barw pobierz... pobierz...
transkrypcja
 
JĘZYK FRANCUSKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy pobierz...
pobierz... (dla obywateli Ukrainy)
pobierz...
wydłużone przerwy pobierz...
transkrypcja
 
JĘZYK HISZPAŃSKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy pobierz...
pobierz... (dla obywateli Ukrainy)
pobierz...
wydłużone przerwy pobierz...
transkrypcja
 
JĘZYK NIEMIECKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy pobierz...
pobierz... (dla obywateli Ukrainy)
pobierz...
wydłużone przerwy pobierz...
transkrypcja
 
dla uczniów z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera
pobierz... pobierz...
transkrypcja
 
dla uczniów słabowidzących
- czcionka 16 pkt
pobierz... pobierz...
transkrypcja
 
dla uczniów niesłyszących
i słabosłyszących
pobierz...    
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim pobierz... pobierz...
transkrypcja
 
dla uczniów z afazją pobierz... pobierz...
transkrypcja
 
JĘZYK ROSYJSKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy pobierz...
pobierz... (dla obywateli Ukrainy)
pobierz...
wydłużone przerwy pobierz...
transkrypcja
 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim pobierz... pobierz...
transkrypcja
 
JĘZYK WŁOSKI
TYP ARKUSZA ARKUSZ PLIK
DŹWIĘKOWY
ZASADY
OCENIANIA
standardowy pobierz...
pobierz... (dla obywateli Ukrainy)
pobierz...
wydłużone przerwy pobierz...
transkrypcja