Przejdź do menu Przejdź do treści

Rok 2017

Poniżej zamieszczamy arkusze testów egzaminu gimnazjalnego 2017. Publikujemy je w postaci plików w formacie PDF pliki/pomoc/icon_pdf.gif. Do ich otwarcia niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Część humanistyczna - 19 kwietnia

egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy  pobierz klucz
dla uczniów z autyzmem  
dla słabowidzących 16pkt.
 
dla słabowidzących 24pkt.  
dla słabosłyszących i niesłyszących  
dla uczniów z trudnościami w nauce  
egzamin z zakresu języka polskiego
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy  
dla uczniów z autyzmem  
dla słabowidzących 16pkt.
 
dla słabowidzących 24pkt.  
dla słabosłyszących i niesłyszących  
dla uczniów z trudnościami w nauce  

 

 

Część matematyczno-przyrodnicza - 20 kwietnia

egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy  
dla uczniów z autyzmem
dla słabowidzących 16pkt.
 
dla słabowidzących 24pkt.  
dla słabosłyszących i niesłyszących  
dla uczniów z trudnościami w nauce  
egzamin z zakresu matematyki
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy  
dla uczniów z autyzmem
dla słabowidzących 16pkt.  
dla słabowidzących 24pkt.  
dla słabosłyszących i niesłyszących  
dla uczniów z trudnościami w nauce  

 

Część językowa - 21 kwietnia

egzamin z zakresu języka obcego nowożytnego
język francuski
typ arkusza
arkusz na poziomie
odpowiedzi
podstawowym rozszerzonym
standardowy  
dla uczniów z autyzmem  
dla słabowidzących 16pkt.
   
język hiszpański
typ arkusza
arkusz na poziomie
odpowiedzi
podstawowym rozszerzonym
standardowy  
dla uczniów z autyzmem    
język rosyjski
typ arkusza
arkusz na poziomie
odpowiedzi
podstawowym rozszerzonym
standardowy  
dla uczniów z autyzmem  
dla słabowidzących 16pkt.
 
dla słabowidzących 24pkt.    
dla słabosłyszących i niesłyszących  
dla uczniów z trudnościami w nauce  
język włoski
typ arkusza
arkusz na poziomie
odpowiedzi
podstawowym rozszerzonym
standardowy  podstawowy
rozszerzony