Przejdź do menu Przejdź do treści

Rok 2011

Poniżej publikujemy arkusze dla egzaminów maturalnych - sesja wiosenna 2011.

Przedmiot

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Arkusz klucz punktowania odpowiedzi
 Arkusz klucz punktowania odpowiedzi
 Arkusz klucz punktowania odpowiedzi

4 maja 2011

Język polski Arkusz I pobierz
 Arkusz II pobierz    

5 maja 2011

Matematyka Arkusz I pobierz  Arkusz II pobierz
   

6 maja 2011

Język angielski Arkusz
Transkrypcja
pobierz
Arkusz I
pobierz Arkusz II
Transkrypcja
 
Język angielski
w klasach dwujęzycznych
    Arkusz I
Transkrypcja
pobierz  Arkusz II
 

9 maja 2011

Wiedza
o społeczeństwie

Arkusz I

Arkusz dla osób niesłyszących

pobierz Arkusz II
pobierz    
Historia sztuki
Arkusz I pobierz Arkusz II
pobierz    

10 maja 2011

Biologia Arkusz I pobierz Arkusz II
pobierz    
Historia muzyki Arkusz I   Arkusz II      

11 maja 2011

Język niemiecki Arkusz
Transkrypcja
pobierz  Arkusz I
pobierz
Arkusz II
Transkrypcja
 
Język niemiecki
w klasach dwujęzycznych

   Arkusz I
Transkrypcja
pobierz Arkusz II
 

12 maja 2011

Fizyka
i astronomia
Arkusz I pobierz Arkusz II  pobierz    
Filozofia Arkusz I pobierz Arkusz II  pobierz
   

13 maja 2011

Geografia Arkusz I
Mapa
pobierz Arkusz II
Mapa
pobierz    
Wiedza o tańcu Arkusz I   Arkusz II       

16 maja 2011

Język rosyjski Arkusz
Transkrypcja
pobierz Arkusz I
pobierz
Arkusz II
Transkrypcja
 

17 maja 2011

Informatyka Arkusz I
Arkusz II
dane_pp
pobierz Arkusz I pobierz Arkusz II
dane_pr
 
Język łaciński i kultura antyczna
Arkusz I pobierz
Arkusz II pobierz    

18 maja 2011

Historia Arkusz I pobierz Arkusz II pobierz    
Chemia Arkusz I pobierz Arkusz II pobierz
   

19 maja 2011

Język francuski Arkusz
Transkrypcja
pobierz Arkusz I  pobierz Arkusz II
Transkrypcja
 
Język francuski w klasach dwujęzycznych
    Arkusz I
Transkrypcja
pobierz Arkusz II   

20 maja 2011

Język hiszpański Arkusz
Transkrypcja
pobierz  Arkusz I pobierz  Arkusz II
Transkrypcja
 
Język hiszpanski w klasach dwujęzycznych     Arkusz I
Transkrypcja
pobierz Arkusz II
 

23 maja 2011

Język włoski Arkusz
Transkrypcja
pobierz  Arkusz I pobierz  Arkusz II
Transkrypcja
 
Język białoruski Arkusz I pobierz  Arkusz II      
Język kaszubski Arkusz I pobierz  Arkusz II pobierz    
Język litewski Arkusz I pobierz        
Język ukraiński Arkusz I    Arkusz II