Przejdź do menu Przejdź do treści

Rok 2008

Poniżej publikujemy arkusze i przykładowe rozwiązania dla egzaminów maturalnych - sesja wiosenna 2008.

Przedmiot

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Arkusz przykład rozwiąza-
nia
 Arkusz przykład rozwiąza-
nia
 Arkusz przykład rozwiąza-
nia

5 maja 2008

Język polski Arkusz I pobierz Arkusz II pobierz    
Język polski dla niesłyszących Arkusz I pobierz        

6 maja 2008

Język angielski Arkusz I
wersja A

Transkr.
pobierz Arkusz II
wersja A
pobierz Arkusz III
Transkr.
pobierz
Język angielski dla niesłyszących Arkusz I model pobierz Arkusz II model pobierz Arkusz III model pobierz
Język angielski w klasach dwujęz. Arkusz I    Transkrypcja            Model odp. pobierz 
Arkusz II                                 Model odp. pobierz

7 maja 2008

Wiedza o społeczeństwie Arkusz I pobierz Arkusz II pobierz    
Wiedza o społeczeństwie dla niesłyszących Arkusz I pobierz        

8 maja 2008

Język niemiecki Arkusz I
Transkr.
 pobierz Arkusz II
Transkr.
 pobierz Arkusz III  pobierz
Język niemiecki dla niesłyszących Arkusz I  model pobierz        
Język niemiecki w klasach dwujęz. Arkusz I    Transkrypcja        Model odp. pobierz 
Arkusz II                             Model odp. pobierz
Język włoski Arkusz I
Transkr.
pobierz Arkusz II
Transkr.
pobierz Arkusz III pobierz

10 maja 2008

Geografia Arkusz I
Mapa
pobierz Arkusz II pobierz    
Język łaciński i kultura antyczna     Arkusz I pobierz    

12 maja 2008

Biologia Arkusz I pobierz Arkusz II pobierz    

13 maja 2008

Historia Arkusz I pobierz Arkusz II pobierz    
Historia dla niesłyszących Arkusz I pobierz        
Wiedza o tańcu Arkusz I pobierz Arkusz II pobierz    

14 maja 2008

Matematyka Arkusz I pobierz Arkusz II pobierz    

15 maja 2008

Fizyka i astronomia Arkusz I pobierz Arkusz II pobierz    
Historia sztuki Arkusz I pobierz Arkusz II pobierz    

16 maja 2008

Chemia Arkusz I pobierz Arkusz II pobierz    
Historia muzyki Arkusz I pobierz Arkusz II
Nuty
pobierz    

19 maja 2008

Język rosyjski Arkusz I
Transkr.
pobierz Arkusz II pobierz Arkusz III
Transkr.
pobierz

20 maja 2008

Język francuski Arkusz I
Transkr.
pobierz Arkusz II pobierz Arkusz III
Transkr.
pobierz
Język francuski w klasach dwujęz. Arkusz I    Transkrypcja     Model odp. pobierz
Arkusz II                          Model odp. pobierz
Język hiszpański  Transkr. pobierz   pobierz  Transkr. pobierz
Język hiszpański w klasach dwujęz. Arkusz I    Transkrypcja     Model odp. pobierz
Arkusz II                          Model odp. pobierz

21 maja 2008

Język białoruski Arkusz I   Arkusz II      
Język litewski Arkusz I   Arkusz II      
Język ukraiński Arkusz I   Arkusz II      
Język kaszubski         Arkusz II  
Informatyka     Arkusz I pobierz Arkusz II
Dane
pobierz
Wyniki