Przejdź do menu Przejdź do treści

Kontakt

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
61-655 Poznań ul. Gronowa 22

tel.   (61)  854 01 60       e-mail:   sekretariat@oke.poznan.pl 
GODZINY PRACY: od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku)
TELEFON_8540160
DYREKTOR:                      Marcjanna KLESSA
tel.   (61)  854 01 60            

fax.  (61)  852 14 41        
WICEDYREKTOR:              Marcin JAKUBOWSKI
tel.   (61)  854 01 60            

fax.  (61)  852 14 41
SEKRETARIAT:                  Renata PASTOK, Katarzyna JAMROZIAK
tel.   (61)  854 01 60
fax.  (61)  852 14 41        e-mail:    sekretariat@oke.poznan.pl
GŁÓWNY KSIĘGOWY:        Danuta DOBIES
tel.   (61)  854 01 72

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu nie udziela odpowiedzi na korespondencję (także otrzymywaną pocztą elektroniczną), która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 775).    Przepis ten stanowi, że korespondencja (w tym również elektroniczna - e-mail) powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko)
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, ewentualnie telefon)
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy (opis sprawy, której korespondencja dotyczy)

 

Informujemy, że w celu kontaktu z Pracownikami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu prosimy dzwonić na numery telefonów stacjonarnych podane w tabeli. W przypadku połączeń z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, podczas których wyświetlają się poniższe numery telefonów komórkowych, prosimy na nie nie oddzwaniać, gdyż nie łączą one bezpośrednio z pracownikami Okręgowej Komisji:

  • 571 947 895
  • 571 947 896
  • 571 947 897
  • 571 947 914

 

WYDZIAŁ EGZAMINÓW z ZAKRESU KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

 Zakres zadań

 Imię i nazwisko

NUMER TELEFONU

 KIEROWNIK WYDZIAŁU

 Beata MAJEWSKA

(61) 854 01 80

 Z-CA KIEROWNIKA WYDZIAŁU

 Damian KRAWCZYK

(61) 854 01 61

 Egzamin maturalny – matematyka

 Izabela SZAFRAŃSKA

(61) 854 01 85

 Egzamin ósmoklasisty i maturalny – języki obce nowożytne – język rosyjski

 Krystyna DZIAMSKA

(61) 854 01 74

 Egzamin ósmoklasisty i maturalny – języki obce nowożytne – język niemiecki

 Przemysław MRÓZ

(61) 854 01 74

 Egzamin ósmoklasisty i maturalny – języki obce nowożytne – język angielski

 Monika ADAMCZYK

(61) 854 01 74

 Egzamin ósmoklasisty i maturalny – języki obce nowożytne – język angielski

 Anna KAŃSKA

(61) 854 01 74

 Egzamin maturalny – biologia

 Magdalena OSIADŁO

(61) 854 01 83

 Egzamin maturalny – chemia

 Damian KRAWCZYK

(61) 854 01 61

 Egzamin maturalny – fizyka

 Lidia SKIBIŃSKA

(61) 854 01 92

 Egzamin maturalny – geografia

 Marlena KEGEL

(61) 854 01 83

 Egzamin maturalny – WOS

 Maciej MŁYNARCZYK

(61) 854 01 79

 Egzamin maturalny – historia

 Robert ŚNIEGOCKI

(61) 854 01 79

 Egzamin maturalny – informatyka

 Izabela SZAFRAŃSKA

(61) 854 01 85

 Egzamin maturalny – język polski

 Mariusz CHOŁODY

(61) 854 01 81

 Egzamin ósmoklasisty – język polski

 Małgorzata PASTUSIAK

(61) 854 01 81

 Egzamin ósmoklasisty – matematyka

 Małgorzata LEMBICZ

(61) 854 01 84

WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

 Zakres zadań

 Imię i nazwisko

NUMER TELEFONU

 KIEROWNIK WYDZIAŁU

 Lidia ZOBEL

(61) 854 01 69

 Egzaminy zawodowe

 Aleksandra PIĄTKOWIAK

(61) 854 01 89

 Egzaminy zawodowe

 Anna PODLEWSKA

(61) 854 01 91

 Egzaminy zawodowe

 Beata LUKSTEID

(61) 854 01 91

 Egzaminy zawodowe

 Justyna SOKOŁOWSKA

(61) 854 01 78

 Egzaminy zawodowe

 Katarzyna NOWICKA

(61) 854 01 78

 Egzaminy zawodowe

 Anna JANIK-SZUBIŃSKA

(61) 854 01 87

 Egzaminy zawodowe

 Magdalena ROŻEK

(61) 854 01 87

 Egzaminy zawodowe

 Andrzej MNICH

(61) 854 01 94

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY

 Zakres zadań

 Imię i nazwisko

NUMER TELEFONU

 KIEROWNIK WYDZIAŁU

 Magdalena KONOPSKA

(61) 854 01 70

 Z-CA KIEROWNIKA WYDZIAŁU

 Anna ZIMNA

(61) 854 01 90

 Egzamin ósmoklasisty – baza danych

 Wioleta ŚMIGIELSKA

(61) 854 01 77

 Matura – baza danych

 Michał PAWLAK

(61) 854 01 65

 Matura – baza danych

 Aleksandra KLIMCZAK-OSUCHOWSKA

(61) 854 01 68
 Matura – baza danych

 Aleksandra MAJCHRZAK

(61) 854 01 68

 Szkoły zawodowe – baza danych

 Maciej BRASKA

(61) 854 01 67

 Administracja i gospodarka materiałowa

 Hanna MAĆKOWIAK

(61) 854 01 63

 Administracja i gospodarka materiałowa

 Marta LEMANOWICZ

(61) 854 01 63

 Ewidencja  egzaminatorów – baza danych

 Monika KUJAWA

(61) 854 01 73

 Ewidencja  egzaminatorów – baza danych, szkolenia

 Marta URBANIAK

(61) 854 01 73

 Egzaminy eksternistyczne

 Anna ZIMNA

(61) 854 01 90

 Poligrafia

 Agnieszka BANAŚ

(61) 854 01 64

 Dostosowania - egzaminy ogólnokształcące

 Natalia PRZYBYLSKA

(61) 854 01 66

 Duplikaty - wyniki egzaminów

 Anna CHARCZEWSKA

(61) 854 01 67

 Kadry

 Paulina NAPIERAŁA

(61) 854 01 96

WYDZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

 Zakres zadań

 Imię i nazwisko

NUMER TELEFONU

 GŁ. KSIĘGOWY - KIEROWNIK WYDZIAŁU

 Danuta DOBIES

(61) 854 01 72

 Księgowość

 Katarzyna GAPIŃSKA

(61) 854 01 75

 Księgowość

 Katarzyna KOŹLIŃSKA

(61) 854 01 75

 Płace

 Małgorzata ŁAWIDA

(61) 854 01 62

 Płace

 Joanna SIĄKOWSKA

(61) 854 01 62

 Płace/Księgowość

 Ilona MICHALAK

(61) 854 01 62

PRACOWNIA ds. ANALIZ WYNIKÓW EGZAMINACYJNYCH

 Zakres zadań

 Imię i nazwisko

NUMER TELEFONU

 KIEROWNIK PRACOWNI

 -

(61) 854 01 76

 Badania i analizy statystyczne

 Anna SPERLING

(61) 854 01 76 

 

 

 

SEKRETARIAT

FAX_8521441

 Renata PASTOK
 Katarzyna JAMROZIAK

(61) 854 01 60

Fax:

(61) 852 14 41

  e-mail:        sekretariat@oke.poznan.pl