Przejdź do menu Przejdź do treści

Harmonogram, komunikaty i informacje

Komunikat o materiałach i przyborach dla zdających część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji Lato 2024 (bez kwalifikacji MS.20, MS.21) Komunikat o materiałach i przyborach dla zdających część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji Lato 2024 (bez kwalifikacji Z.23, MS.21) Komunikat o materiałach i przyborach dla zdających część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji Lato 2024 (kwalifikacje MS.20, MS.21) Komunikat o materiałach i przyborach dla zdających część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji Lato 2024 (kwalifikacje Z.23, MS.21) Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2017) w 2024 r. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2017) w 2024 r. Komunikat o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2017) w 2024 r. Komunikat o systemach operacyjnych wykorzystywanych na egzaminach w roku szkolnym 2023/2024 - kwalifikacje EE.08, INF.02 Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego w 2024 roku Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego w 2025 roku