Przejdź do menu Przejdź do treści

Opłata za egzamin

           Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że wysokość opłaty za każdy zadeklarowany w danej sesji egzaminacyjnej egzamin eksternistyczny z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz za egzamin eksternistyczny zawodowy (za obie części egzaminu) - wynosi od 23.02.2024 r. - 325,33 zł.

           W razie ponownego przystępowania do egzaminu eksternistycznego zawodowego wysokość opłaty wynosi:
- za część pisemną egzaminu - 1/3 ww. kwoty - to jest 108,44 zł.,
- za częsć praktyczną egzaminu - 2/3 ww. kwoty - to jest 216,89 zł.

           Opłatę za egzaminy eksternistyczne z poszczególnych zajeć edukacyjnych oraz opłatę za egzamin eksternistyczny zawodowy, należy wnieść na rachunek bankowy OKE w Poznaniu

           NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu,   21 1010 1469 0049 0722 3100 0000

            W tytule przelewu należy podać:
- imię i nazwisko zdającego,
- rodzaj egzaminu i przedmioty,
- termin egzaminu,
np. Joanna Kowalska, egzamin eksternistyczny z matematyki, sesja zimowa 2024.

           Termin wniesienia opłaty za egzaminy eksternistyczne z zakresu szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i ZSZ przeprowadzane w:
sesji zimowej w lutym 2024 r. upływa z dniem 31 grudnia 2023 r.


           Opłatę za egzamin eksternistyczny zawodowy należy wnieść nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem danej sesji egzaminacyjnej.

 

Kryteria zwalniania z opłaty za egzaminy eksternistyczne pobierz...