Przejdź do menu Przejdź do treści

Harmonogram, komunikaty i informacje

Komunikat o materiałach i przyborach dla zdających część pisemną egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024 (bez kwalifikacji BPO.03, BPO.04) Komunikat o materiałach i przyborach dla zdających część praktyczną egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024 (bez kwalifikacji BPO.04) Komunikat o materiałach i przyborach dla zdających część pisemną egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024 (kwalifikacje BPO.03, BPO.04) Komunikat o materiałach i przyborach dla zdających część praktyczną egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024 (kwalifikacja BPO.04) Harmonogram przeprowadzania egzaminu zawodowego (Formuła 2019) w 2024 r. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego (Formuła 2019) w 2024 r. Komunikat o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego (Formuła 2019) w 2024 r. Komunikat w sprawie zadań jawnych - egzamin zawodowy (Formuła 2019) przeprowadzany w 2024 r. Komunikat o systemach operacyjnych wykorzystywanych na egzaminach w roku szkolnym 2023/2024 - kwalifikacje EE.08, INF.02 Informacja dotycząca egzaminu zawodowego przeprowadzanego w części praktycznej w kwalifikacji MED.14 Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego w 2024 roku Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego w 2025 roku