Przejdź do menu Przejdź do treści

Harmonogram, komunikaty i informacje

Harmonogram przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2024 r. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2024 r. Komunikat o materiałach i przyborach dla zdających egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2024 r. Komunikat o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2024 r. Termin i miejsce składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego Miejsca przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2024 r.