Przejdź do menu Przejdź do treści

Harmonogram, komunikaty i informacje

Miejsce i termin składania deklaracji na 2024 r. Informacja dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 r. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 r. Komunikat o materiałach i przyborach dla zdających egzamin maturalny w 2024 r. Komunikat o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 r. Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki w 2024 r. Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2024 r. Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 2023/2024 Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne