Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja OKE w Poznaniu o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym w 2024 roku

Informacja OKE w Poznaniu o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym w 2024 roku:

Liczba uczniów zgłoszonych do egzaminu w województwach i Okręgu z podziałem na formy arkusza i wybrany język obcy

Liczba uczniów zgłoszonych do egzaminu w województwach i Okręgu z podziałem na formy arkusza i wybrany język obcy (z językiem poleceń ukraińskim)

Liczba uczniów zgłoszonych do egzaminu w powiatach województwa lubuskiego z podziałem na formy arkusza

Liczba uczniów zgłoszonych do egzaminu w powiatach województwa wielkopolskiego z podziałem na formy arkusza

Liczba uczniów zgłoszonych do egzaminu w powiatach województwa zachodniopomorskiego z podziałem na formy arkusza