Przejdź do menu Przejdź do treści

Rok 2019

Poniżej zamieszczamy arkusze testów egzaminu gimnazjalnego 2019. Publikujemy je w postaci plików w formacie PDF pliki/pomoc/icon_pdf.gif. Do ich otwarcia niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Część humanistyczna - 10 kwietnia

egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy
dla uczniów z autyzmem
dla słabowidzących 16pkt.
dla słabowidzących 24pkt.
dla słabosłyszących i niesłyszących
dla uczniów z trudnościami w nauce
egzamin z zakresu języka polskiego
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy
dla uczniów z autyzmem
dla słabowidzących 16pkt.
dla słabowidzących 24pkt.
dla słabosłyszących i niesłyszących
dla uczniów z trudnościami w nauce

 

 

Część matematyczno-przyrodnicza - 11 kwietnia

egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy
dla uczniów z autyzmem
dla słabowidzących 16pkt.
dla słabowidzących 24pkt.
dla słabosłyszących i niesłyszących
dla uczniów z trudnościami w nauce
egzamin z zakresu matematyki
typ arkusza
arkusz
odpowiedzi
standardowy
dla uczniów z autyzmem
dla słabowidzących 16pkt.
dla słabowidzących 24pkt.
dla słabosłyszących i niesłyszących
dla uczniów z trudnościami w nauce

 

Część językowa - 12 kwietnia

egzamin z zakresu języka obcego nowożytnego
język francuski
typ arkusza
arkusz na poziomie
odpowiedzi
podstawowym rozszerzonym
standardowy
język hiszpański
typ arkusza
arkusz na poziomie
odpowiedzi
podstawowym rozszerzonym
standardowy
język rosyjski
typ arkusza
arkusz na poziomie
odpowiedzi
podstawowym rozszerzonym
standardowy
dla uczniów z autyzmem
dla słabosłyszących i niesłyszących
dla uczniów z trudnościami w nauce
język włoski
typ arkusza
arkusz na poziomie
odpowiedzi
podstawowym rozszerzonym
standardowy podstawowy
rozszerzony